Poemat

dłuższy utwór wierszowany

Poemat – dłuższy utwór wierszowany obejmujący ciąg wydarzeń tworzących fabułę lub grupę refleksji, opisów.

Epos o Gilgameszu (przypuszczalnie XIII-XI w. p.n.e.)

Niektóre gatunki poematów:

Odrębnym typem jest poemat prozą – gatunek liryczny ukształtowany w romantyzmie, rozpowszechniony we współczesnej poezji, mający charakter osobisty lub refleksyjny o zwartej kompozycji.