Otwórz menu główne

Poemat

dłuższy utwór wierszowany

Poemat – dłuższy utwór wierszowany obejmujący ciąg wydarzeń tworzących fabułę lub grupę refleksji, opisów.

Niektóre gatunki poematów:

Odrębnym typem jest poemat prozą – gatunek liryczny ukształtowany w romantyzmie, rozpowszechniony we współczesnej poezji, mający charakter osobisty lub refleksyjny o zwartej kompozycji.