Pojezierze Białoruskie

Pojezierze Białoruskie (842.6; biał. Беларускае паазер'е, Biełaruskaje paazierje; ros. Белорусское поозерье, Biełorusskoje poozierje) – makroregion fizycznogeograficzny Europy Wschodniej położony na obszarze Białorusi, wchodzący w skład megaregionu Nizina Wschodnioeuropejska, prowincji Niż Wschodniobałtycko-Białoruski i podprowincji Pojezierza Wschodniobałtyckie. Charakterystyczną cechą terenu jest występowanie wzgórz morenowych. Zgodnie z uniwersalną regionalizacją dziesiętną makroregion oznaczony jest numerem 842.6[1].

Pojezierze Białoruskie
Ilustracja
Megaregion

Nizina Wschodnioeuropejska

Prowincja

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Podprowincja

Pojezierza Wschodniobałtyckie


Jezioro Strusto w rejonie brasławskim

Przypisy edytuj

  1. Jerzy Kondracki. Fizycznogeograficzna regionalizacja republik Litewskiej i Białoruskiej w układzie dziesiętnym. „Przegląd Geograficzny”. LXIV, s. 344, 1992. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0033-2143. (pol.).