Pojezierza Wschodniobałtyckie

Pojezierza Wschodniobałtyckie (842) – podprowincja fizycznogeograficzna Europy Wschodniej, zajmująca niemal w całości terytoria Litwy, Łotwy i Estonii, północną Białoruś oraz przyległe obszary Rosji europejskiej, sięgająca aż do północno-wschodniej Polski.

Pojezierza Wschodniobałtyckie
ilustracja
Megaregion

Niż Wschodnioeuropejski

Prowincja

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Podprowincja

Pojezierza Wschodniobałtyckie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Estonia
Łotwa
Litwa
Rosja
obwód królewiecki
obwód leningradzki
obwód pskowski
obwód nowogrodzki
obwód twerski
obwód smoleński
Białoruś
obwód witebski
obwód miński
obwód grodzieński
Polska
woj. podlaskie
woj. warmińsko-mazurskie

Pojezierza Wschodniobałtyckie są wschodnim przedłużeniem Pojezierzy Południowobałtyckich; obejmują obszary ostatniego zlodowacenia od doliny Pasłęki na zachodzie przez pojezierza: Mazurskie i Litewskie aż po północno-zachodnią część Rosji ciągną się od Olsztyna do Witebska. Charakteryzują się wzgórzami morenowymi (wysokość do 309 m), równinami sandrowymi, wysoczyznami morenowymi oraz licznymi jeziorami. Wzniesienia dochodzą do ponad 300 m n.p.m. Jednakże najczęściej mają 150–200 m.

Wyróżnia się 8 makroregionów:

Na terenie Polski leżą niemal całe Pojezierze Mazurskie i fragment Pojezierza Litewskiego.

Bibliografia edytuj

  • Jerzy Kondracki W sprawie fizycznogeograficznego podziału Europy w klasyfikacji dziesiętnej, „Przegląd Geograficzny” tom XXXVII, z.3, 1965, str. 539–547
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja republik Litewskiej i Białoruskiej w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXIV, z. 3–4, 1992, str. 341–346
  • Jerzy Kondracki Republika Białoruska, „Geografia w Szkole”, 1/92, s. 24–28
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Europy Wschodniej w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVII, z. 3–4, 1995, str. 349–354
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym, w: Jerzy Kondracki (red.) Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16–24 września 1966 r., Instytut Geografii Polskiej akademii Nauk, Prace Geograficzne nr 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
  • N.A. Gwozdiecki, W.K. Żuczkowa Fizycznogeograficzna regionalizacja europejskiej części ZSRR, w: Jerzy Kondracki (red.) Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w dniach 16–24 września 1966 r., Instytut Geografii Polskiej akademii Nauk, Prace Geograficzne nr 69, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
  • Jerzy Kondracki Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
  • Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, ISBN 83-01-12479-2, OCLC 830133845.