Polesie Zachodnie

makroregion fizycznogeograficzny
(Przekierowano z Polesie Lubelskie)

Polesie Zachodnie[1] (także Polesie Podlaskie, Polesie Lubelskie[2]) (845.1) – makroregion fizycznogeograficzny, stanowi północno-zachodnią część Polesia (krainy, której przeważająca część leży na terytorium Ukrainy i Białorusi), w lewym dorzeczu Bugu. Pod względem geologicznym należy do platformy prekambryjskiej – na północy skały prekambru są przykryte utworami jury, kredy i kenozoiku, na południu utworami paleozoiku, z karbońskimi złożami węgla kamiennego (Lubelskie Zagłębie Węglowe), a także osadami jury, kredy i kenozoiku.

Polesie Zachodnie
ilustracja
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion

Nizina Wschodnioeuropejska

Prowincja

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Podprowincja

Polesie

Makroregion

Polesie Zachodnie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
- woj. lubelskie
Białoruś
Ukraina

Występowanie na powierzchni lub na małych głębokościach rozpoznanych margli wieku kredowego przyczyniło się do rozwoju na Polesiu Zachodnim zjawisk krasowych. Powstało jedyne w Polsce skupienie jezior pochodzenia krasowego lub termokrasowego na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej (największe jez. Uściwierz, in.: Łukcze, Bikcze, Krasne, najgłębsze – Piaseczno, 38,8 m). Znaczną powierzchnię (ponad 300 km²) zajmują torfowiska (największe Krowie Bagno oraz Bagno Bieleckie).

Polesie Zachodnie ze względu na dużą liczbę bagien i mało żyzne gleby jest krainą dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż na innych obszarach nizin środkowopolskich, więcej zaś łąk i pastwisk. Sporo tu też lasów. Na terenach suchszych rosną bory sosnowe, zaś na podmokłych terenach m.in. łęgi olchowe z rosnącą w nich głównie olchą czarną.

W 1990 utworzono na terenach Polesia leżących w Polsce Poleski Park Narodowy, gdzie żyją m.in. żółwie błotne.

Głównym miastem Polesia Lubelskiego jest Włodawa.

Polesie Zachodnie to również region historyczno-etnograficzny.

Przypisy edytuj

  1. Nazwa stosowana w regionalizacji Kondrackiego ( J. Kondracki, A. Richling Regiony Fizycznogeograficzne 1:1.500.000 [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1994)
  2. Jako synonimy dla nazwy Polesie Zachodnie podawane m.in. w Nowej encyklopedii powszechnej PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996), Słowniku geograficzno-krajoznawczym Polski (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994)