Polowa Kuria Biskupia

Polowa Kuria Biskupia – jednostka administracji kościelnej w strukturze Ministerstwa Spraw Wojskowych.

14 listopada 1918 roku w Ministerstwie Spraw Wojskowych powołano Zarząd Naczelnego Kapelana Wojsk Polskich, którym kierował ks. Jan Pajkert. 5 grudnia 1918 roku w miejsce Zarządu Naczelnego Kapelana Wojsk Polskich powołano urząd Konsystorza Polowego Rzymsko-Katolickiego, którym kierował Naczelny Kapelan WP ks. Jan Pajkert. 3 marca 1919 roku urząd Konsystorza Polowego został zlikwidowany, a na jego miejsce powołano Kurię Biskupią Wojsk Polskich. 12 maja 1927 roku Kuria Biskupia Wojsk Polskich przemianowana została na Polową Kurię Biskupią. W 1947 roku wraz z demobilizacją Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zlikwidowana została Polowa Kuria Biskupia. W 1991 roku utworzony został Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Biskupi polowi Wojska Polskiego:

Organizacja Polowej Kurii Biskupiej w 1919 roku.

 • Biskup Polowy Wojska Polskiego
 • kanclerz - ks. dziekan Tadeusz Jachimowski (1919 - VII 1933)
 • Kancelaria
 • Sekcja Administracyjna
 • Sekcja Gospodarcza
 • Sekcja Oświatowa
 • Sekcja Metrykalna

Organizacja i obsada personalna Polowej Kurii Biskupiej w 1928 roku.

 • Biskup Polowy Wojska Polskiego - ks. Stanisław Gall
 • kanclerz - ks. dziekan Tadeusz Jachimowski
 • notariusz-radca do spraw greckokatolickich - ks. dziekan Mikołaj Nagórzański
 • notariusz-starszy referent do spraw mobilizacyjnych - ks. proboszcz Stanisław Żytkiewicz
 • notariusz-referent do spraw gospodarczych i kierownik kancelarii - ks. kapelan Bronisław Michalski
 • notariusz-referent do spraw oświatowych i personalnych - wakat
 • notariusz-referent do spraw metrykalnych - wakat

Organizacja i obsada personalna Polowej Kurii Biskupiej w 1932 roku

 • ks. Stanisław Gall - Biskup Polowy Wojska Polskiego
 • ks. dziekan Mikołaj Nagórzański
 • ks. proboszcz Stanisław Żytkiewicz
 • ks. kapelan Stanisław Małek

BibliografiaEdytuj

 • Regina Czarnecka, Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych (MSWojsk.) w latach 1918-1921, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 27 z 2005.
 • Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928, s. 839.
 • Janusz Odziemkowski, Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, ISBN 83-11-08814-4, OCLC 751468346.