Otwórz menu główne

Polska Zjednoczonatygodnik ukazujący się w Częstochowie w latach 1937-1938 z podtytułem: Chrześcijański tygodnik polityczno-społeczny.

Polska Zjednoczona
Chrześcijański tygodnik polityczno-społeczny
Częstotliwość tygodnik
Państwo  Polska
Adres Częstochowa
Wydawca Karol Raczyński
Rodzaj czasopisma polityczny i społeczny
Pierwsze wydanie 1937
Ostatnie wydanie 1938
Redaktor naczelny Karol Raczyński
Średni nakład 30.000 egz.

Czasopismo było związane z obozem sanacyjnym. Twórcy tygodnika deklarowali jego konserwatywny charakter. Wydawcą i redaktorem naczelnym był znany ze społecznej aktywności ziemianin, hrabia Karol Raczyński. Gazetę drukowały „Polskie Zakłady Graficzne” Stanisława Waisa, nakład wynosił 30 tys. egz.

ŹródłaEdytuj