Otwórz menu główne

Polski Przegląd Kartograficzny (Polish Cartographical Review) – kwartalnik naukowy z zakresu kartografii, założony w 1923 we Lwowie przez Eugeniusza Romera, wydawany w latach 1923-1934 początkowo przez "Książnicę Polską" - Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, przekształcone w roku następnym w Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkól Średnich i Wyższych "Książnica-Atlas".

Polski Przegląd Kartograficzny / Polish Cartographical Review
Częstotliwość Kwartalnik
Państwo Polska
Wydawca 1923 "Książnica Polska" Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

1924-1934 Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze "Książnica-Atlas" 1969-1987 Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Kartograficzna 1988-1991 Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Kartograficzna 1992-2000 Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera SA, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Kartograficzna 2001-2010 Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera SA, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny 2011-2014 Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny 2015- Walter de Gruyter GmbH, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny

Rodzaj czasopisma kartografia
Pierwsze wydanie 1923
Redaktor naczelny Beata Konopska
Średni nakład 250 egz.
Format 24 cm
ISSN 2450-6966, 2450-6974, 2451-1749 0324-8321, 2450-6966, 2450-6974, 2451-1749
[ppk.net.pl Strona internetowa]

Po II wojnie światowej reaktywowany w 1969 z osobną numeracją tomów i publikowany przez Oddział Kartograficzny (do 2000 Komisję Kartograficzna) Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Do 2010 współwydawcą kwartalnika było Państwowe (od 1991 Polskie) Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (obecnie MIT Mobile Internet Technology SA). Czasopismo w całości redagowane i opracowywane jest w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2015, angielskojęzyczna wersja elektroniczna zawierająca wyłącznie teksty artykułów, publikowana na platformie De Gruyter pod tytułem "Polish Cartographical Review" stanowi wersję pierwotną czasopisma, zaś polskojęzyczna wersja drukowana ukazuje się jako suplement wersji elektronicznej[1], przy czym wersja angielskojęzyczna elektroniczna i drukowana zachowuje ciągłość numeracji tomów, zaś począwszy od roku 2016, polskojęzyczny suplement ukazuje się jako półrocznik z osobną numeracją tomów i zeszytów[2]

Poza numerami seryjnymi publikowana jest również seria zeszytów o charakterze monograficznym, pod wspólnym tytułem "Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego".

PrzypisyEdytuj

  1. Beata Konopska. Kontynuacja zmian. „Polski Przegląd Kartograficzny”. 47 (1), s. 5. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny. ISSN 0324-8321. 
  2. Beata Konopska. Do naszych Czytelników i Autorów. „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim”. 1 (1), s. 5, 2016. Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny. ISSN 2451-1749. 

Linki zewnętrzneEdytuj