Polski Uniwersytet Wirtualny

Polski Uniwersytet Wirtualny (powszechnie znany jako PUW) – wewnątrzuczelniana jednostka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi studia I i II stopnia, studia podyplomowe on-line oraz kursy i szkolenia przez Internet. Siedziba PUW mieści się w Łodzi.

Polski Uniwersytet Wirtualny
„PUW”
ilustracja
Dewiza „Nowoczesna strona edukacji”
Data założenia 2002
Państwo  Polska
Adres Ulica Sterlinga 26, Łódź 90-212
Liczba studentów 5000
Rektor Pełnomocnik rektora ds studiów zdalnych Wiesław Przybyła
Położenie na mapie Łodzi
Mapa lokalizacyjna Łodzi
Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny
Położenie na mapie województwa łódzkiego
Mapa lokalizacyjna województwa łódzkiego
Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny
Ziemia51°46′34″N 19°28′14″E/51,776111 19,470556
Strona internetowa
Główna siedziba PUW w Łodzi
Główna siedziba PUW w Łodzi

Aktualnie z edukacji na wszystkich poziomach kształcenia w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym korzysta ok. 2500 studentów. Uczelnia kształci przede wszystkim Polaków mieszkających zarówno w kraju, jak i za granicą (około połowa liczby wszystkich studentów).

HistoriaEdit

Pierwsze studia przez Internet Polski Uniwersytet Wirtualny uruchomił w październiku 2002 roku na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz informatyka. W kolejnym roku rozpoczęły się zajęcia na kolejnych dwóch kierunkach: politologii i pielęgniarstwie. W 2007 roku zostały uruchomione uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika, w 2009 roku studia licencjackie. Rok 2010 przyniósł pierwszy kierunek studiów podyplomowych – przygotowanie pedagogiczne – oraz studia licencjackie z administracji. Natomiast od roku 2011 w PUW-ie studiować można na studiach magisterskich także filologię angielską, filologię germańską i politologię.

W 2013 roku uruchomiono studia on-line na kierunkach: transport, kulturoznawstwo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

W 2015 roku do oferty dołączyły nowe kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, inżyniera materiałowa, ochrona środowiska, psychologia, turystyka i rekreacja oraz zdrowie publiczne.

Oferta studiów i szkoleńEdit

Obecnie w e-learningowej ofercie edukacyjnej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajduje się:

  • 19 kierunków studiów I stopnia (licencjackie i inżynierskie) – administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filologia polska, grafika, inżynieria materiałowa, kulturoznawstwo, ochrona środowiska, pedagogika, pielęgniarstwo, psychologia, politologia, transport, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne. Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka – WSPA Lublin
  • 7 kierunków studiów II stopnia (magisterskich) – filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, grafika, pedagogika, politologia, socjologia.
  • ponad 30 kierunków studiów podyplomowych online,
  • kilkadziesiąt kursów kompetencyjnych.

PUW prowadzi studia zdalne zapewniające odpowiednią jakość kształcenia zarówno w ujęciu przedmiotowym (przygotowanie materiałów dydaktycznych), jak i procesowym (planowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesu dydaktycznego). Nad przebiegiem procesu dydaktycznego czuwa zespół Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, składający się metodyków, informatyków, grafików i redaktorów. Zespół ten wspiera nauczycieli akademickich w obszarze metodyki zdalnego nauczania, opracowania materiałów edukacyjnych czy technologii informacyjnych.

Organizacja kształceniaEdit

Edukacja na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym odbywa się na platformie zdalnego nauczania. Na platformie umieszczone są materiały dydaktyczne, zakresy wymagań, a także zadania, testy, quizy i tematy do dyskusji na forum. Studenci uczą się w grupach pod opieką nauczycieli akademickich, którzy moderują dyskusje, udzielają odpowiedzi na pytania, a także zlecają zadania i oceniają ich wykonanie. Istotnym elementem kształcenia w systemie e-learningowym PUW są narzędzia umożliwiające komunikację w relacjach dydaktyk–student oraz student–student.

Dydaktyk korzysta w swej pracy z szeregu narzędzi służących do komunikacji i wymiany danych. Na platformie dostępne są narzędzia komunikacji synchronicznej (czat, webcast) i asynchronicznej (fora dyskusyjne) oraz wewnętrzny system poczty elektronicznej.

Oprócz nauki on-line studenci Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego uczestniczą w zajęciach konsultacyjnych, stacjonarnych. Sesja egzaminacyjna odbywa się w siedzibie uczelni. Egzaminy zdaje się w tradycyjnym trybie – pisemnie lub ustnie – bezpośrednio przed wykładowcami.

Program nauczania on-line na danym kierunku jest identyczny jak w systemie studiów niestacjonarnych, a po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów zaocznych.

Linki zewnętrzneEdit