Otwórz menu główne

Polskie Pismo Entomologiczne (ang. Polish Journal of Entomology), PL ISSN 0032-3780 – kwartalnik naukowy, entomologiczny, wydawany przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne od 1922 roku. Publikuje (obecnie w języku angielskim) prace naukowe o tematyce entomologicznej oraz obszaru całego świata. Jest indeksowane w Zoological Record, Entomological Abstracts, Biological Abstracts i New Entomological Taxa.

Polskie Pismo Entomologiczne
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Wydawca Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Rodzaj czasopisma entomologia
Pierwsze wydanie 1992
Redaktor naczelny Ryszard Szadziewski
Średni nakład 450 egz.
ISSN 0032-3780
Strona internetowa

Obecnie redakcja czasopisma mieści się w Bydgoszczy (od 2006 r.). Nakład w 2006 r. 450 egzemplarzy.

Editorial Board:

Editorial Advisory Boars

Redaktorzy naczelni: prof. dr hab. Józef Banaszak (od 2006)