Otwórz menu główne

Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej

Posłanie Pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej, odezwa uchwalona 8 września 1981 przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", wzywający związkowców krajów bloku radzieckiego do wspólnej walki o swoje prawa do swobody zrzeszania się. Pomysłodawcą uchwalenia "Posłania" był dr Henryk Siciński[1], a autorem tekstu Bogusław Śliwa.

Leonid Breżniew, I sekretarz KC KPZR po jego przeczytaniu miał powiedzieć: Niebezpieczny i prowokacyjny dokument.


PrzypisyEdytuj