Posterunek odstępowy

Posterunek odstępowy – w kolejnictwie jest to posterunek ruchu następczy służący do regulacji następstwa pociągów w celu zachowania bezpiecznych odległości między nimi. Posterunki odstępowe dzielą szlak kolejowy na fragmenty zwane odstępami. Na danym odstępie może znajdować się tylko jeden pociąg – wpuszczenie kolejnego pociągu jest możliwe dopiero po zwolnieniu go przez poprzedni. Dzięki zastosowaniu posterunków odstępowych zwiększa się przepustowość szlaku.

Posterunki odstępowe są obsługiwane, ruchem kolejowym zawiaduje dyżurny ruchu. Na liniach z samoczynną blokadą liniową funkcje posterunków odstępowych spełniają samoczynne semafory blokady.

Posterunek odstępowy może być urządzony również z innymi punktami na szlaku, takimi jak:

Tak urządzony posterunek stanowi całość. Nie stosuje się oddzielnych nazw czy pozycji w wewnętrznych rozkładach jazdy.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj