Powiat lipowiecki

Powiat lub ujezd lipowiecki dawny powiat guberni kijowskiej. Stolicą był Lipowiec.

Wzmianka z roku 1884Edytuj

Powiat lipowiecki gub. kijowskiej, 1797 roku utworzony, 1800 połączony z petyhorskim, istniał do 1805 p. n. taraszczańskiego a od 1805 pod obecną nazwą.

Ma 2541 w. kw. rozl. i około 150000 mieszkańców, wtem 17376 izr. Dzieli się na 3 okręgi admin. (stany). Lińce i Monastyryszcze. R. 1847 posiadał 1 miasto, 15 miasteczek, 92 siół, 38 wsi, 6 futorów. Parafia katol. Monastyryszcze zalicza się do dek. humańskiego. R. 1880 powiat (bez m. pow.) miał 19 fabryk (2995 robot., 3754269 rs. prod.).

Powierzchnia gruntu falowata, gleba urodzajna. R. 1846 na 100 korcy wysiewu przypadało 25 k. żyta, 15 pszenicy, 30 owsa, 9 hreczki, 14 jęczmienia, 5 prosa, 2 grochu. Cukrowni w 1866 r. było 4. Marszałkami powiatu byli dotąd: Narcyz hr. Krasicki, Aleks. Kuszaiski, Jerzy Podoski, Marek Sarnecki, Wład. Rohoziński.

Siedziby gminEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. Powiat lipowiecki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. V: Kutowa Wola – Malczyce. Warszawa 1884.