Otwórz menu główne

Pradolina Warciańsko-Odrzańska

Pradolina Warciańsko-Odrzańska lub Pradolina Berlińska (315.6) - makroregion fizycznogeograficzny, południowa część Pojezierzy Południowobałtyckich.

Pradolina Warciańsko-Odrzańska
Pradolina Warciańsko-Odrzańska.png
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Pradolina Warciańsko-Odrzańska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. lubuskie
woj. wielkopolskie
Niemcy

Dzieli się na 4 mezoregiony: