Precedencja w Zjednoczonym Królestwie

Kolejność precedencji w Zjednoczonym Królestwie – szczegółowa lista kolejności zajmowanej w hierarchii społecznej przez poddanych brytyjskiego monarchy. Obecnie ta kolejność ma znaczenie prawie wyłącznie honorowe i dotyczy w praktyce m.in. kolejności w trakcie dworskich uroczystości i oficjalnych ceremonii.

Wielka Brytania
Godło Wielkiej Brytanii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Wielkiej Brytanii

Podstawowa lista precedencji dzieli się na poszczególnych szczeblach na dalsze hierarchie, np. w przypadku parów – w zależności od daty kreacji parostwa i tego, w którym królestwie zostało utworzone, w przypadku kawalerów orderów, oficerów i urzędników – od daty nominacji.

Szczegółowe usytuowanie danej osoby w hierarchii dworskiej bywa często skomplikowane, gdyż wielu arystokratów posiada tytuły należące do różnych parostw, pełni także różne funkcje państwowe, a na pozycję może też wpływać pozycja małżonka.

Ponadto istnieją listy precedencji stosowane w poszczególnych częściach królestwa – Anglii, Szkocji i Irlandii – różniące się wyższym umiejscowieniem własnych orderów, lub innymi niż ogólnobrytyjskie tytułami i urzędami.

Lista precedencji mężczyzn z 1842 r.[1]

 1. Suzeren
 2. Książę małżonek[2]
 3. Książę Walii
 4. synowie suzerena
 5. bracia suzerena
 6. wujowie suzerena
 7. wnuki suzerena
 8. bratankowie i siostrzeńcy suzerena
 9. arcybiskup Canterbury, lord prymas całej Anglii
 10. lord kanclerz
 11. arcybiskup Yorku, prymas Anglii
 12. lord wielki skarbnik
 13. lord przewodniczący Rady
 14. lord strażnik tajnej pieczęci
 15. lord wielki konstabl
 16. lord hrabia marszałek
 17. lord wielki admirał
 18. lord steward
 19. lord szambelan
 20. książęta
 21. markizowie
 22. starsi synowie księcia
 23. hrabiowie
 24. starsi synowie markizów
 25. młodsi synowie książąt
 26. wicehrabiowie
 27. starsi synowie hrabiów
 28. młodsi synowie markizów
 29. biskupi Londynu, Durham i Winchester
 30. pozostali biskupi
 31. baronowie
 32. spiker Izby Gmin
 33. starsi synowie wicehrabiów
 34. młodsi synowie hrabiów
 35. starsi synowie baronów
 36. kawalerowie Orderu Podwiązki
 37. członkowie Prywatnej Rady
 38. Kanclerz Skarbu
 39. Kanclerz Księstwa Lancaster
 40. Lord Przewodniczący Królewskiego Sądu
 41. Mistrz Archiwów
 42. Lord Przewodniczący Sądów Powszechnych
 43. Lord Baron Skarbu
 44. sędziowie i baronowie dożywotni
 45. bannereci mianowani bezpośrednio przez monarchę
 46. młodsi synowie wicehrabiów
 47. młodsi synowie baronów
 48. baroneci
 49. bannereci niemianowani osobiście przez monarchę
 50. kawalerowie wielkiego krzyża Orderu Łaźni
 51. kawalerowie wielkiego krzyża Orderu św. Michała i św.Jerzego
 52. komandorzy Orderu Łaźni
 53. komandorzy Orderu św.Michała i św.Jerzego
 54. kawalerowie (Knights Bachelors)
 55. kawalerowie Orderu Łaźni
 56. kawalerowie Orderu św. Michała i św. Jerzego
 57. magistrzy prawa
 58. doktorzy, dziekani
 59. młodsi prawnicy
 60. starsi synowie młodszych synów parów
 61. starsi synowie baronetów
 62. starsi synowie kawalerów Podwiązki
 63. starsi synowie banneretów
 64. starsi synowie kawalerów Łaźni
 65. starsi synowie rycerzy
 66. młodsi synowie młodszych synów parów
 67. młodsi synowie baronetów
 68. szlachta (esquires) dworu królewskiego, stara szlachta
 69. gentlemani prywatnych komnat
 70. kawalerowie najniższej klasy Łaźni
 71. szlachta nobilitowana
 72. szlachta z urzędu
 73. młodsi synowie kawalerów Podwiązki
 74. młodsi synowie banneretów
 75. młodsi synowie kawalerów Łaźni
 76. młodsi synowie kawalerów
 77. gentlemani mający herb
 78. urzędnicy, prawnicy, oficerowie floty i armii, wszyscy gentlemani z profesji
 79. obywatele
 80. mieszczanie i in.

Przypisy edytuj

 1. Edmund Lodge:The Peerage of the British Empire... Saunders and Otley, London, 1842
 2. Jeżeli panuje król, jego żona jest automatycznie pierwszą na liście precedencji wśród kobiet. Jeżeli suwerenem jest królowa, jej małżonek otrzymuje miejsce w precedencji mężczyzn, zwykle pierwsze, nie automatycznie, lecz osobnym królewskim edyktem