Preparaty do leczenia żywieniowego

Preparaty do leczenia żywieniowego dzielą się na dwie główne kategorie, biorąc pod uwagę drogę stosowania:

Preparaty stosowane do żywienia przez przewód pokarmowy – żywienie dojelitowe

edytuj

Wyróżnia się wiele kategorii preparatów do żywienia dojelitowego, które wzajemnie się krzyżują:

 • Zawartość składników odżywczych:
  • Preparaty monomeryczne. – diety elementarne. Charakteryzują się obecnością białka w formie niewymagającej trawienia, to znaczy w formie aminokwasów lub dwupeptydów, czy też trójpeptydów. Bywa też stosowany tłuszcz MCT, który też lecz w ograniczonym zakresie wymaga trawienia. Wolne monosacharydy są stosowane rzadko.
  • Preparaty polimeryczne. Preparaty oparte są na nieprzetworzonych surowcach. Wymagają zachowanych procesów trawienia. Źródłem białka jest najczęściej kazeina mleka krowiego lub białko sojowe
 • Sposób podawania:
  • Preparaty do podawania doustnego.Cechą charakterystyczną tej grupy preparatów jest akceptowalny przez pacjentów smak, a przede wszystkim zapach. Największe problemy przynosi producentom zamaskowanie zapachu witaminy B1 oraz zapachu i smaku jakie wnoszą hydrolizaty białka mleka krowiego.
  • Preparaty, które przeznaczone są do podawania przez zgłębnik. Smak i zapach w przypadku tych preparatów nie ma znaczenia.
 • Przeznaczenie dla chorych:

Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym

edytuj

Do tej grupy należą preparaty sklasyfikowane następująco:

 • Preparaty, z których przyrządza się mieszaninę odżywczą:
  • Roztwory aminokwasów
  • Roztwory węglowodanów
  • Emulsje tłuszczowe
  • Witaminy
  • Elektrolity
  • Pierwiastki śladowe
 • Preparaty zawierające roztwór węglowodanów i aminokwasów wraz z elektrolitami – worki dwukomorowe
 • Preparaty zawierające roztwór węglowodanów i aminokwasów wraz z elektrolitami wraz z emulsją tłuszczową – worki trójkomorowe.