Prezenta (prawo kanoniczne)

Prezenta – w prawie kanonicznym, prawo do przedstawienia kandydata na urząd kościelny lub beneficjum przysługujące władzy lub osobie świeckiej z tytułu jego uposażenia, ogłoszone na soborze trydenckim.

W średniowieczu prawo do prezenty posiadał władca. W I Rzeczypospolitej królowie mieli prawo prezentowania swoich kandydatów m.in. na biskupów, którzy z tytułu swojej godności wchodzili do senatu państwa.

Prawo to dotyczyło również możliwości przedstawiania biskupowi kandydata na proboszcza parafii przez kolatora (zazwyczaj właściciela wsi).