Proces rp

Proces rp (ang. rapid proton capture process) – reakcja jądrowa polegająca na szybkim wychwycie protonów przez nuklidy. Prowadzi do powstawania pierwiastków cięższych od żelaza. lecz w przeciwieństwie do procesu r wymaga gęstych strumieni protonów, tak aby możliwe było pokonanie bariery kulombowskiej. Reakcje te zachodzą w bardzo wysokich temperaturach, rzędu miliarda kelwinów, możliwych do osiągnięcia we wnętrzach gwiazd[1]. Końcowym produktem łańcucha reakcji może być jądro telluru, zaś cięższe nuklidy rozpadają się w procesie alfa.

Obiektami astrofizycznymi, w których obserwuje się produkty procesu rp, są akreujące gwiazdy neutronowe. Materia opadająca na gwiazdę w formie dysku akrecyjnego jest bogata w wodór i hel. Gdy osiąga ona powierzchnię gwiazdy, wzrost temperatury umożliwia zapłon reakcji jądrowych. Obserwuje się wówczas rozbłyski o czasie trwania rzędu kilkuset sekund, a obiekty takie nazywane są bersterami rentgenowskimi.

PrzypisyEdytuj

  1. R.K. Wallace, S.E. Woosley. Explosive hydrogen burning. „Astrophysical Journal Supplement Series”. 45, s. 389-420, luty 1981. DOI: 10.1086/190717.