Proces stratyfikacji archeologicznej

Proces stratyfikacji archeologicznej – powstawanie sekwencji warstw na stanowisku archeologicznym.

Na proces ten wpływają trzy najważniejsze czynniki:

  • ukształtowanie podłoża, na którym odbywa się proces stratyfikacji (inna nazwa to zbiornik depozycji). Pojęcie to obejmuje naturalne formy terenu takie jak np wąwozy i sztuczne będące dziełem człowieka np. jamy, wnętrza pomieszczeń itp.
  • procesy erozji.
  • działalność człowieka.

BibliografiaEdytuj

  • Dorota Ławecka, Wstęp do archeologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2003.