Proces wielkopiecowy

Proces wielkopiecowy – zespół reakcji chemicznych i procesów fizycznych zachodzących w wielkim piecu, gdzie w wysokich temperaturach uzyskiwanych podczas spalania koksu następuje redukcja związków żelaza zawartych w jego rudach. Reduktorami w tym procesie jest węgiel (główny składnik koksu) i tlenek węgla (CO) oraz wodór (H2) powstający w wyniku obecności wody we wsadzie. Produktami ubocznymi procesu są żużel i gaz wielkopiecowy.

Reakcje zachodzące podczas procesu wielkopiecowego
C + O2CO2
C + CO2 → 2 CO
H2O + C → H2 + CO
H2O + CO → H2 + CO2
3 Fe2O3 + C → 2 Fe3O4 + CO
Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO
Fe3O4 + C → 3 FeO + CO
Fe3O4 + 4 C → 3 Fe + 4 CO
FeO + C → Fe + CO
3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2
Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2
Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2
Fe3O4 + 4 CO → 3 Fe + 4 CO2
FeO + CO → Fe + CO2
3 Fe2O3 + H2 → 2 Fe3O4 + H2O
Fe3O4 + H2 → 3 FeO + H2O
FeO + H2 → Fe + H2O

BibliografiaEdytuj

  • M. Holtzer: Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza. Podstawy fizykochemiczne. Warszawa: PWN, 2013, s. ?. ISBN 978-83-0117-362-3.
  • A. Tabo, J. Rączka, J. Kowalski: Metalurgia. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej, 1999, s. ?. ISBN 83-7242-040-8.
  • M .Zaborowska (red.): Hutnictwo i odlewnictwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1972, s. ?.