Projekcja (chemia)

dwuwymiarowa reprezentacja trójwymiarowej struktury molekularnej uzyskana przez rzutowanie wiązań (przedstawianych jako linie) na płaszczyznę z lub bez zaznaczenia położenia odpowiednich atomów ich symbolami chemicznymi

Projekcja (łac. proicere 'wyrzucać', 'rzucać') - rodzaj graficznej prezentacji przestrzennej cząsteczki na płaszczyźnie. Swoisty rzut na płaszczyznę z zachowaniem pewnych zasad charakterystycznych dla danej projekcji.

W chemii wyróżnia się projekcje: