Projekcja (chemia)

Projekcja (łac. proicere 'wyrzucać', 'rzucać') - rodzaj graficznej prezentacji przestrzennej cząsteczki na płaszczyźnie. Swoisty rzut na płaszczyznę z zachowaniem pewnych zasad charakterystycznych dla danej projekcji.

W chemii wyróżnia się projekcje: