Promień atomu Bohra

Promień atomu Bohra – teoretycznie obliczony (na podstawie modelu kwantowego atomu zaproponowanego przez Nielsa Bohra), promień orbity, na której znajduje się elektron na pojedynczym atomie wodoru, w stanie podstawowym, w całkowitej próżni. Promień ten wynosi 5,291 772 109 03(80)· 10−11 m[1]. Powłoce tej odpowiada energia elektronu o wartości ok. −13,6 eV (energia stanu podstawowego atomu wodoru).

Promień atomu Bohra określony jest wzorem:

gdzie:

przenikalność elektryczna próżni,
zredukowana stała Plancka,
– masa elektronu,
ładunek elektryczny elementarny,
prędkość światła w próżni,
stała struktury subtelnej.

Przypisy

edytuj