Proporcjonalność odwrotna

Proporcjonalność odwrotna – taka zależność między dwiema zmiennymi wielkościami x i y, w której iloczyn tych wielkości jest stały (x·y = const)[1]. Zależność tę można opisać wzorem

Wielkości x i y nazywane są odwrotnie proporcjonalnymi.

Zależność odwrotnie proporcjonalna oznacza, że każda z wielkości jest wprost proporcjonalna do odwrotności drugiej wielkości.

Przykłady

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. proporcjonalność odwrotna, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-13].