Proporcjonalność odwrotna

Proporcjonalność odwrotna – taka zależność między dwiema zmiennymi wielkościami x i y, w której iloczyn tych wielkości jest stały (x·y = const). Zależność tę można opisać wzorem

Wielkości x i y nazywane są odwrotnie proporcjonalnymi.

Zależność odwrotnie proporcjonalna oznacza, że każda z wielkości jest wprost proporcjonalna do odwrotności drugiej wielkości.

PrzykładyEdytuj