Proprium (łac. proprius znaczy własny) – w liturgii rzymskokatolickiej zbiorcze określenie tych jej części (tekstów), które – w odróżnieniu od ordinarium – z zasady podlegają zmianie w zależności od różnych okresów roku liturgicznego i okazji dla których sprawowany jest obrzęd. Polskim odpowiednikiem tego łacińskiego terminu jest określenie części zmienne.

Duża część z nich jest unikalna, to znaczy właściwa tylko danemu świętu (a zatem używa się ich tylko raz do roku), inne bywają wykorzystywane przy różnych świętach zbliżonych do siebie w charakterze (np. świętych męczenników, biskupów).

Mianem proprium określa się na przykład części zmienne mszy (proprium missae):

  • te które są właściwe danemu okresowi bądź świętu pańskiemu w roku liturgicznym (proprium de tempore)
  • te które są właściwe wspomnieniom świętych pańskich (proprium de sanctis).

Zobacz teżEdytuj