Protestantyzm na Litwie

Protestantyzm na Litwie – według Joshua Project w 2010 roku reprezentowany był przez ponad 31 tysięcy wiernych co stanowi 0,94% litewskiego społeczeństwa[1].

Według spisu powszechnego w 2011 roku protestantyzm obejmował 34 446 osób z różnych wyznań co stanowi 1,13% mieszkańców Litwy. Największe grupy protestanckie na Litwie stanowili: luteranie (0,6%), kalwini (0,22%), zielonoświątkowcy i charyzmatycy (0,12%), baptyści (0,04%) i adwentyści dnia siódmego (0,03%)[2].

Dzieje protestantyzmu na Litwie sięgają XVI wieku, kiedy to luteranizm i kalwinizm przybyły głównie z sąsiednich obszarów Inflant i Prus Wschodnich kontrolowanych przez Niemcy. Małe wspólnoty luterańskie są rozproszone w całej północnej i zachodniej części kraju.

Liczba wyznawców poszczególnych denominacji protestanckich na Litwie według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku przedstawia się następująco[3]:

Religie/Kościoły Liczba wiernych Procent ludności
Ewangelicko-Luterański Kościół Litwy 18 376 0,60%
Kościół Ewangelicko-Reformowany 6731 0,22%
Unia Kościołów Zielonoświątkowych 1852 0,06%
Unia Baptystyczna 1336 0,04%
Kościół „Słowo Wiary“ 995 0,03%
Charyzmatyczny Kościół Ewangeliczny 991 0,03%
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 920 0,03%
Kościół Chrystusa 516 0,02%
Kościół Nowoapostolski 422 0,01%
Zjednoczony Kościół Metodystyczny 364 0,01%
Pozostali ewangeliczni 1206 0,04%

PrzypisyEdytuj

  1. Lithuania–Religions. Joshua Project. [dostęp 2014-03-23].
  2. GYVENTOJAI PAGAL TAUTYBĘ, GIMTĄJĄ KALBĄ IR TIKYBĄ. Lietuvos Statistikos Departamentas. [dostęp 2014-03-21].
  3. Zestawienie na podstawie spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 opublikowanego na oficjalnej stronie urzędu statystyki państwowej: Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą. Lietuvos Statistikos Departamentas. s. 13. [dostęp 2014-03-29]. (lit.).