Przegląd Orientalistyczny

Przegląd Orientalistyczny – kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne w Warszawie, mające siedzibę przy Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zawiera artykuły, recenzje, przekłady literatury oraz kronikę. Czasopismo wydawane jest w języku polskim (abstrakty i spis treści także po angielsku). Czasopismo powstało na skutek przekształcenia „Myśli Karaimskiej” przez pierwszego redaktora naczelnego prof. Ananiasza Zajączkowskiego oraz przekazanie tytułu Polskiemu Towarzystwu Orientalistycznemu przez Karaimski Związek Religijny w RP.

Przegląd Orientalistyczny
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00927 Warszawa

Wydawca

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne

Organ prasowy

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne

Tematyka

orientalistyka

Pierwszy numer

1949

Redaktor naczelny

Danuta Stasik

ISSN

0033-2283

Strona internetowa

„Przegląd Orientalistyczny” ukazuje się od 1949 roku. W latach 1949–1952 wydawany był we Wrocławiu jako rocznik, a od 1953 r. w Warszawie jako kwartalnik. Od początku lat 90. – w dwóch podwójnych zeszytach rocznie. Do 2014 roku ukazało się 248 zeszytów. Publikowane są w nim prace głównie polskich orientalistów.

Redakcja

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Marek M. Dziekan. Od „Myśli Karaimskiej” do „Przeglądu Orientalistycznego”. (Materiał jubileuszowy). „Przegląd Orientalistyczny”. 1/2, s. 75–78, 1998. 
  • Anna Sulimowicz. Czasopisma karaimskie. „Awazymyz”. 2(3), s. 13–14, 1999. 
  • Stanisław Kałużyński. Pół wieku Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. „Przegląd Orientalistyczny” 3(83), 1972. s. 211–220.
  • Stanisław Kałużyński. Jubileusz „Przeglądu Orientalistycznego”. „Przegląd Orientalistyczny” 4(100), 1976, s. 327–333.
  • Stanisław Kałużyński. Jubileuszowe retrospekcje (kartki z historii PTO w XX w.). „Przegląd Orientalistyczny”, 3–4(206–207), 2003, s. 127–143.
  • Danuta Stasik. „Przegląd Orientalistyczny” jako czasopismo Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. „Przegląd Orientalistyczny”. 1–2(241–242), 2012, s. 11–15.
  • Leszek Cyrzyk. Rola „Przeglądu Orientalistycznego” w upowszechnianiu wiedzy o Wschodzie. „Przegląd Orientalistyczny”. 4(100), 1976, s. 334–342.