Przegląd Wiedzy Wojskowej

Przegląd Wiedzy Wojskowej – polski periodyk o tematyce wojskowej, ukazujący się w latach 19241925 sumptem Towarzystwa Wiedzy Wojskowej.

Przegląd Wiedzy Wojskowej
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 II Rzeczpospolita

Wydawca

Towarzystwo Wiedzy Wojskowej

Pierwszy numer

1924

Ostatni numer

1925

Redaktor naczelny

Julian Kozolubski

W przeglądzie tym zamieszczano rozprawy sekcji naukowych przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. Ukazały się tylko 2 roczniki przeglądu: z lat 1924 i 1925[1].

Redaktorem naczelnym był kpt. Julian Kozolubski.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Zdzisław Kowalski: Szablą i piórem. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 na łamach polskich periodyków wojskowych. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. ISBN 83-7174-856-6.
  • Materiały Centralnego Archiwum Wojskowego.