Otwórz menu główne

Przekrój geologiczny

Przekrój geologiczny złóż kopalni Blegny w Belgii

Przekrój geologiczny – graficzne przedstawienie modelu budowy fragmentu litosfery na pionowej płaszczyźnie cięcia, wykonanego na podstawie analizy powierzchniowych oraz wgłębnych danych geologicznych i geofizycznych, zebranych z otoczenia tej pionowej płaszczyzny.

Przekrój geologiczny, poza profilem morfologicznym przecinanego fragmentu litosfery z kierunkami świata, ma wrysowany poniżej układ ciał skalnych, opatrzonych odpowiednimi szrafurami lub giloszem, opisanych odpowiednią symboliką oraz zabarwionych odpowiednimi unormowanymi kolorami (charakterystycznymi dla poszczególnych jednostek stratygraficznych).

BibliografiaEdytuj

Jaroszewski W., Marks L. i Radomski A. Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1985. ​ISBN 83-220-0196-7