Przestępstwo o charakterze terrorystycznym

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym – według Kodeksu karnego z 1997 roku czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat. Jest popełniony w celu:

  • poważnego zastraszenia wielu osób,
  • zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
  • wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej, a także groźba popełnienia takiego czynu.
Przestępstwo o charakterze terrorystycznym
KK z 1997
Ciężar gatunkowy przestępstwo
Przepis art. 115 § 20 k.k.
Kara pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Taką definicję do kodeksu karnego wprowadziła ustawa z 16 kwietnia 2004 roku[1], która weszła w życie 1 maja tego samego roku. Wprowadzenie definicji legalnej przestępstwa o charakterze terrorystycznym było związane z dostosowywaniem polskiego prawa do standardów unijnych.

Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym definiuje się przy stosowaniu łącznym dwóch kryteriów: szczególnego celu działania sprawcy i odwołującego się do charakteru przestępstwa.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. nr 93, poz. 889).

BibliografiaEdytuj

  • Majewski J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz pod red. A. Zolla, t. 1, Zakamycze 2004, s. 1484–1489.

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 11 sierpnia 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.