Przewodnictwo równoważnikowe

Przewodnictwo równoważnikowe (symbol Λ) – miara zdolności przenoszenia ładunku elektrycznego przez gramorównoważnik substancji rozpuszczonej.

Λ = σ/c
gdzie
σprzewodnictwo właściwe
cstężenie normalne

lub

Λ = σV
gdzie
V – objętość roztworu zawierająca 1 gramorównoważnik
w układzie SI: [Λ]=[Ω−1m2mol−1]

Wartość przewodnictwa równoważnikowego odpowiada przewodnictwu elektrycznemu roztworu zawierającego jeden gramorównoważnik elektrolitu i mającego grubość równą 1 jednostce. Dla substancji, których gramorównoważnik jest równy molowi, przewodnictwo równoważnikowe jest równe przewodnictwu molowemu.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj