Przybory kreślarskie

Przybory kreślarskie – sprzęt służący do wykonywania czynności kreślarskich.

Do przyborów kreślarskich zalicza się między innymi: