Psałterz moguncki

Psałterz mogunckiinkunabuł z 1457 roku zawierający łaciński psałterz, pierwsza drukowana książka w Europie opatrzona datą wydania i sygnaturą wydawcy[1]. Zachowało się zaledwie 10 egzemplarzy, wydrukowanych w różnych wariantach kompozycyjnych, z których najważniejszy znajduje się w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu[2].

Psałterz moguncki

Książka została wydana w Moguncji przez Fusta i Schöffera, prawdopodobnie przy użyciu czcionek przygotowanych jeszcze przez Gutenberga. Na kolofonie widnieje data 14 sierpnia 1457 roku[3]. Wydrukowana została na pergaminie trójbarwnym czarno-czerwono-niebieskim drukiem, z metalorytowymi inicjałami[4]. Ukazały się dwie edycje wydawnictwa, liczące 143 i 175 stron[5].

W roku 2011 Psałterz moguncki został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata[6].


PrzypisyEdytuj

  1. Henri-Jean Martin: The History and Power of Writing. Chicago: University of Chicago Press, 1994, s. 221.
  2. Svend Dahl: Dzieje książki. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965, s. 127.
  3. Stephan Füssel: Gutenberg and the Impact of Printing. Burlington: Ashgate Publishing, 2005, s. 53.
  4. Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska: Zarys dziejów książki. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1987, s. 109.
  5. The Bookman's glossary. edited by Jean Peters. New York: R.R. Bowker Company, 1983, s. 96.
  6. Mainz Psalter at the Austrian National Library (ang.). unesco.org. [dostęp 2014-01-29].