Pseudopospieszność

Pseudopospieszność – wielkość fizyczna używana w eksperymentalnej fizyce wysokich energii. Pseudopospieszność pojedynczej cząstki biegnącej pod kątem do osi wiązki zdefiniowana jest wzorem

Pseudopospieszność dla cząstek relatywistycznych jest bliska pospieszności

gdzie jest składową prędkości cząstki w kierunku wiązki. Można to określić z dokładnego związku pośpieszności z pseudopospiesznością

gdzie jest składową pędu cząstki prostopadłą do kierunku wiązki.

Pseudopospieszność nie zależy od energii cząstki, a jedynie od kąta jej emisji.

BibliografiaEdytuj