Pułk Konny Księcia Kazimierza Sapiehy

Pułk Konny Kazimierza Sapiehyoddział jazdy armii Wielkiego Księstwa Litewskiego wojska I Rzeczypospolitej okresu powstania kościuszkowskiego.

Pułk Konny Księcia Kazimierza Sapiehy
Historia
Państwo  I Rzeczpospolita
Sformowanie 1794
Dowódcy
Pierwszy Sopoćko
Działania zbrojne
Powstanie kościuszkowskie
Organizacja
Rodzaj wojsk Jazda
Książę Kazimierz Nestor Sapieha, fundator i szef pułku okresu insurekcji kościuszkowskiej 1794

Sformowany w sierpniu 1794 na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Dowódcą oddziału był Sopoćko.

BibliografiaEdit