• Punkt pomiarowy – miejsce, w którym dokonuje się pomiaru[1].

Dobór punktów pomiarowych jest zwykle szczegółowo opisany w zaleceniach metrologicznych (wydawanych przez organizacje normalizacyjne lub metrologiczne) lub w procedurach pomiarowych. Zwykle podana liczba punktów powinna być traktowana jako minimalna, natomiast ich wartość ma charakter orientacyjny; zależy od szerokości i liczby zakresów pomiarowych sprawdzanego przyrządu pomiarowego i powinna uwzględniać również punkty wymagane przez producenta przyrządu oraz klienta zlecającego wzorcowanie.

Przypisy edytuj

  1. Aniela Topulos, Leksykon naukowo-techniczny z suplementem, wyd. 4., popr., Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989, ISBN 83-204-0967-5, OCLC 21084547 [dostęp 2022-01-15].