Pustelnia błogosławionej Salomei

Pustelnia błogosławionej Salomei
Wnętrze pustelni

Pustelnia błogosławionej Salomeipustelnia w przysiółku Grodzisko w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skała. Znajduje się na szczycie skały Długa[1]. Na wierzchowinie jest tutaj kompleks religijny w skład którego wchodzą: Kościół Najświętszej Marii Panny w Grodzisku, Groty modlitewne i Pustelnia błogosławionej Salomei[2].

Król Bolesław Wstydliwy w 1243 roku nadał miejscowość Grodzisko i okoliczne tereny swojej siostrze Salomei z poleceniem aby na tym miejscu zamek potężny i obronny zmurowała a przy nim klasztor. Ta po śmierci swojego męża w 1262 r. wstąpiła do klasztoru klarysek. Na wzgórzu nad skałą Bystrą wybudowano klasztor klarysek w stylu romańskim. Nie przetrwał do dzisiejszych czasów, ale archeolodzy odnaleźli jego pozostałości. Obok klasztoru istniała pustelnia nazywana pustelnią błogosławionej Salomei[3]. Znajdują się w niej: ołtarzyk błogosławionej Salomei, resztki stiukowej dekoracji, znacznie uszkodzone grób Chrystusa i Góra Kalwaria oraz kamienne łóżko błogosławionej Salomei. Nad łóżkiem tym można jeszcze odczytać łaciński napis: Ubi est thesaurus meus ibi et cor meum (Gdzie jest skarb mój, tam i serce moje). Po lewej stronie ołtarza jest drugi napis: Quid est sommus – Gelidae mortis imago (Czym jest sen? – obrazem chłodnej śmierci)[2].

Pustelnia jest murowana z kamienia, niewielka i bardzo prosta w formie. Według legendy błogosławiona Salomea żyła w niej przez 8 lat. Zmarła 17 listopada 1268 r. w opinii świętości. W 1320 r. klaryski przeniosły się do Krakowa, a opuszczony klasztor z czasem uległ ruinie[4].

Obok pustelni błogosławionej Salomei w 1674 roku pochowano Aleksandra Soboniewskiego, oboźnego hetmana koronnego. Był to jeden z kilku pustelników, którzy na przestrzeni wieków mieszkali w pustelniach w Grodzisku[2].

Obok pustelni biegną dwa główne szlaki Ojcowskiego Parku Narodowego[1]:

szlak turystyczny czerwony czerwony Szlak Orlich Gniazd, odcinek z Pieskowej Skały Doliną Prądnika do Ojcowa.
szlak turystyczny niebieski niebieski Szlak Warowni Jurajskich, odcinek od Ojcowa Doliną Prądnika do Grodziska

PrzypisyEdytuj

  1. a b Ojcowski Park Narodowy. Mapa 1:20 000. Kraków: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/2006. ISBN 83-87873-42-X.
  2. a b c Józef Partyka: Ojcowski Park Narodowy: przewodnik turystyczny. Warszawa: Sport i Turystyka Muza SA, 2006. ISBN 83-7319-963-2.
  3. Na podstawie tablic informacyjnych zamontowanych przy kościele Najświętszej Marii Panny w Grodzisku
  4. Pustelnia bł. Salomei w Grodzisku koło Skały. [dostęp 2018-04-25].