QBasic

język programowania

QBasicjęzyk programowania wysokiego poziomu. Jest to zubożona wersja programu QuickBasic, zawierająca tylko interpreter poleceń (brak kompilatora) oraz pozbawiona niektórych opcji.

QBasic to produkt firmy Microsoft. Zastąpił on GW BASIC dystrybuowany wraz z systemem operacyjnym MS-DOS. QBasic nie jest już rozwijany.

Przykładowy kod edytuj

CLS
INPUT "Jak masz na imie"; imie$
INPUT "Ile masz lat"; wiek$
PRINT
PRINT "A więc nazywasz się "; imie$; " i masz "; wiek$ " lat."
END

Wykorzystanie pętli FOR:

CLS
INPUT "Jak masz na imie"; imie$
INPUT "Ile masz lat"; wiek$
PRINT
FOR A = 0 TO 5
 PRINT "A więc nazywasz się "; imie$; " i masz "; wiek$ " lat."
NEXT A
END