QuickBASIC

język programowania
(Przekierowano z QuickBasic)

QuickBASICjęzyk programowania wysokiego poziomu. Obecnie nieużywany do profesjonalnych rozwiązań, służy zazwyczaj do nauki podstaw programowania. QuickBASIC 4.5 to produkt firmy Microsoft, nie jest już rozwijany. Istnieje jego zubożona wersja, QBasic 1.1, zawierająca tylko interpreter poleceń (brak kompilatora) oraz niektóre opcje.

Przykładowy program edytuj

cls
screen 12
locate 12,30
color 10
print "Hello, world!"
sleep 5
end