Rów Aleucki

Mapa Hipsometryczna-Aleuty i Rów Aleucki.png

Rów Aleuckirów oceaniczny w północnej części dna Oceanu Spokojnego. Znajduje się wzdłuż południowych wybrzeży Aleutów i Półwyspu Alaska, do Zatoki Alaskańskiej.

Średnia szerokość rowu to 50 km, a głębokość maksymalna 7822 m.