Rów Orawicki (słow. Oravická brázda) – odcinek Rowu Podtatrzańskiego od przełęczy Borek po Bramę Orawską. Tworzą go kolejno: Dolina Mihulcza, Kotlina Orawicka i Dolina Cicha Orawska[1]:

Widok na Rów Podtatrzański z Rzędowego Zwornika (północnego wierzchołka Osobitej)

Rów Orawicki oddziela Tatry Zachodnie od Skoruszyńskich Wierchów i Orawicko-Witowskich Wierchów[1]. Zabudowana jest tylko niewielka, środkowa jego część – osiedle Orawice. Pozostałą część zajmują lasy, lub rozległe łąki i polany. Tatrzańska część wchodzi w skład TANAP-u[2]

Cały Rów Orawicki należy do zlewni Morza Czarnego. Najniższe miejsce rowu znajduje się w Orawicach, przy kapielisku termalnym. Płynąca tędy rzeka Orawica zbiera wody z całego Rowu Orawickiego, przełamuje Pogórze Skoruszyńskie i spływa w północno-zachodnim kierunku nienależącą już do rowu Doliną Orawicką[1].

Widok na Rów Orawicki z Bobrowca

Przypisy edytuj