Równina Torzymska (315.43) – mezoregion fizycznogeograficzny, południowo-zachodnia część Pojezierza Lubuskiego, między Pojezierzem Łagowskim na północy i wschodzie a Doliną Środkowej Odry na południu i zachodzie.

Równina Torzymska
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Pojezierza Południowobałtyckie

Makroregion

Pojezierze Lubuskie (Branderbursko-Lubuskie)

Mezoregion

Równina Torzymska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

województwo lubuskie

Równina sandrowa z ostańcami morenowymi, wysokość od 40 do 100 m. Maksymalną wysokość ma Wał Cybinkowsko-Lubogoski (129 m). Odwadniana jest ona przez niewielkie dopływy Odry: (Pliszka, Ilanka).

Równina jest mocno zalesiona (Puszcza Rzepińska) i rzadko zaludniona. Miasta: Rzepin, Torzym.

Zobacz też edytuj