RR (ciśnienie tętnicze)

RR – symbol używany dla oznaczenia ciśnienia tętniczego, którego pomiaru dokonano przy użyciu sfigmomanometru. Wywodzi się od nazwiska wynalazcy tego aparatu – Scipione Riva-Rocciego. Według purystów zarezerwowany jedynie dla wyników uzyskanych metodą Riva-Rocciego, podczas gdy dla innych pomiarów, np. metodą Korotkowa, należałoby stosować odmienne oznaczenie (np. CTK lub BP)[1].

Przykładowy zapis:

RR 120/80

  • 120 – ciśnienie skurczowe w mm Hg
  • 80 – ciśnienie rozkurczowe w mm Hg

Wartość ciśnienia zwyczajowo podaje się milimetrach słupa rtęci (mmHg)[1].

Decydując się na oznaczanie ciśnienia tętniczego za pomocą skrótu RR należy pamiętać, że oznacza ono także skrót od angielskich słów respiratory rate (= częstość oddychania).

Dla przejrzystości, czystości formy oraz uniknięcia nieporozumień, opisując stan pacjenta (np. w artykule), jeśli używa się dla częstości oddychania skrótu RR, to dla ciśnienia tętniczego bardziej właściwe jest używanie skrótu BP (blood pressure), a jeszcze precyzyjniej – ABP (= arterial blood pressure).

Przypisy Edytuj