Radża, radźa (Sanskryt राज rāja – „król”)[1] – historyczny tytuł lokalnego władcy w Indiach. Miał władzę sądowniczą i był zwierzchnikiem wojsk. Niższy rangą od maharadży. Ten tytuł mogły też dostawać dzieci. Żona radży to rani.

PrzypisyEdytuj

  1. Słownik Wyrazów Obcych: radża, wyraz spokrewniony z łac. rex i celtyckim rix (John Chadwick Odczytanie pisma linearnego B, Warszawa, 1964 s.125).