Rada Prezydialna Węgierskiej Republiki Ludowej

Rada Prezydialna Węgierskiej Republiki Ludowej – organ, będący kolegialną głową państwa w komunistycznej Węgierskiej Republice Ludowej pełniący rolę kolegialnej głowy państwa na mocy konstytucji z 1949 roku. Organ wypełniał idee kolegialnego sprawowania władzy, w myśl zasad ideologii komunistycznej. Rada była wybierana przez Zgromadzenie Narodowe. Została zniesiona 23 października 1989, wraz z przyjęciem nowej konstytucji, w wyniku której Radę Prezydialną zastąpił urząd prezydenta republiki.

Przewodniczący Rady Prezydialnej edytuj

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj