Otwórz menu główne

Rada Wojenna (Cesarstwo chińskie)

Rada Wojenna - drugi, obok Sekretariatu Cesarskiego, najwyższy organ władzy ustawodawczej w Chinach za rządów dynastii Qing.

Została utworzona w czasie jednej z kampanii przeciwko Dżungarom. Początkowo jej zadaniem było zapewnienie lepszej koordynacji prowadzonym działaniom wojennym, później zaczęła się zajmować wszystkimi ważniejszymi sprawami państwa. Ustalała liczebność armii i wysokość żołdu, redagowała teksty cesarskich dekretów i postanowień, a także wydawała wyroki w procesach politycznych szczególnej wagi.

Jej liczebność nie była z góry ustalona, określał ją cesarz. Dominującą grupę stanowili w niej z reguły Mandżurowie, znacznie mniej było Hanów czy Mongołów.

W 1911 została zastąpiona Najwyższą Tajną Radą.

BibliografiaEdytuj

  • Historia nowożytna Chin. Warszawa: Wyd. "Książka i Wiedza", 1979.