Rada Związku (ros. Совет Союза) – jedna z dwu izb Rady Najwyższej ZSRR, posiadająca prawo inicjatywy ustawodawczej.

Rada Związku
Совет Союза
Państwo

 ZSRR

Rodzaj

izba niższa

Rok założenia

1938

Kierownictwo
Przewodniczący Rady Związku

Konstantin Lubenczenko (ostatni)

Struktura
Ordynacja

Wybory pokazowe

Ostatnie wybory

1989

Siedziba
Siedziba Rada Związku
Wielki Pałac Kremlowski, Kreml moskiewski

Była organem w założeniu wybieralnym, jednak jej członkami byli jedynie ludzie wytypowani i popierani przez KPZR. Jeden deputowany reprezentował 300 000 mieszkańców. W odróżnieniu od Izby Narodowości, nie była reprezentacją poszczególnych republik związkowych.