Realpolitik

Realpolitik (niem. polityka realna) – polityka oparta na kalkulacji siły i interesów narodowych, odrzucająca czynniki moralne i etyczne jako zakłócające realistyczne podejście do danej sprawy.

Na brak elementarnej zdolności do realnego ujmowania zjawisk politycznych w Polsce wskazywał np. Józef Feldman[1].


PrzypisyEdytuj

  1. Kwartalnik Historyczny, Warszawa 1987, nr 4, str. 1065., „O realizm w politycznym myśleniu”.