Receptory jądrowe – w biologii molekularnej rodzaj czynników transkrypcyjnych, które przez przyłączanie specyficznych ligandów, regulują ekspresję licznych genów.

Rodzaje receptorów jądrowych (obok podane ligandy):

AR androgeny
ER estrogeny
PR progesteron
GR glikokortykoidy
MR mineralokortykoidy
RAR, RXR kwas retinowy
VDR kalcytriol (1,25(OH)2-witamina D3)
TR tyroksyna
Struktura chemiczna związków chemicznych oddziałujących na receptory jądrowe