Referendum konstytucyjne w Australii w 1906 roku

Referendum konstytucyjne w Australii w 1906 roku było pierwszym po inauguracji Związku Australijskiego referendum w sprawie zmiany konstytucji federalnej. Odbyło się w dniu 12 grudnia 1906 roku, równocześnie z wyborami parlamentarnymi.

Przedmiot referendumEdytuj

Referendum dotyczyło zmiany sekcji 13 konstytucji Australii, a ściślej przepisów na temat dnia rozpoczęcia kadencji przez członków Senatu Australii. Oryginalny tekst konstytucji przewidywał, iż kadencja senacka będzie rozpoczynać się 1 stycznia, natomiast w głosowaniu poproszono obywateli o wyrażenie zgody na przesunięcie tej daty na 1 lipca. Wynikało to z powszechnego wówczas wśród polityków i teoretyków przekonania, że lepiej przeprowadzać wybory jesienią (czyli w australijskich warunkach np. w marcu) niż późną wiosną czy latem (np. w grudniu).

Większość wyborców uznała zmianę za bardzo techniczną i nie mającą żadnego wpływu na ich własne życie. Kwestia ta nie budziła też poważniejszych sporów politycznych, dlatego kampania przedreferendalna przebiegła niezwykle spokojnie, a proponowane zmiany zostały przyjęte dużą większością głosów we wszystkich stanach.

WynikiEdytuj

stan głosów na TAK % na TAK głosów na NIE % na NIE wynik
Australia Południowa 54 297 86,99% 8 121 13,01%  T TAK
Australia Zachodnia 34 736 78,93% 9 274 21,07%  T TAK
Nowa Południowa Walia 286 888 83,85% 55 261 16,15%  T TAK
Queensland 81 295 76,84% 24 502 23,16%  T TAK
Tasmania 34 056 81,32% 7 825 18,68%  T TAK
Wiktoria 282 739 83,10% 57 487 16,90%  T TAK
CAŁA AUSTRALIA 744 011 82,65% 162 470 17,35  T TAK

Frekwencja wyniosła 50,17%, przy czym należy pamiętać, iż było to jeszcze przed wprowadzeniem istniejącego dziś w Australii obowiązkowego udziału w wyborach i referendach.

Wobec uzyskania większości głosów ogółem na TAK, a także wobec uzyskania bezwzględnej większości głosów stanów na TAK (gdzie każdy stan ma jeden głos, zależny od wyniku referendum wśród jego mieszkańców), referendum zostało uznane za wiążące, a głosowane zmiany za przyjęte.

KonsekwencjeEdytuj

Podjęta w 1906 roku decyzja obowiązuje do dziś. Na przestrzeni ponad stulecia od jej podjęcia okazała się raczej chybiona i kłopotliwa, ponieważ około dwóch trzecich przeprowadzonych w tym czasie wyborów do Senatu odbyło się między początkiem września a Bożym Narodzeniem, zdarzały się też wybory w sierpniu (np. w 2010 roku). W konsekwencji decyzji z 1906 wybrani senatorowie nowej kadencji zwykle muszą czekać na objęcie swoich mandatów ponad pół roku, aż do najbliższego 1 lipca. Z drugiej strony, przez tak samo długi czas nadal urzędują członkowie izby, którzy stracili już mandat wyborców.

BibliografiaEdytuj

  • Parliamentary Handbook, wyd. 32. Canberra: Parlament Australii, 2011.