Referendum konstytucyjne w Australii w 1999 roku

Referendum konstytucyjne w Australii w 1999 roku odbyło się 6 listopada i dotyczyło zniesienia unii personalnej między Australią i Wielką Brytanią oraz wprowadzenia w Australii republiki. Poprzedzone burzliwą kampanią i ogólnonarodową debatą, referendum zakończyło się porażką obozu republikańskiego i utrzymaniem dotychczasowego ustroju Australii.

Australia
Godło Australii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Australii

Wikiprojekt Polityka

Pytania referendalne edytuj

Pytanie 1 edytuj

Czy popiera Pan/Pani następującą zmianę w prawie: zmianę konstytucji Australii tak, aby ustanowić Związek Australijski jako republikę, gdzie królowa i gubernator generalny zostaną zastąpieni prezydentem powoływanym większością 2/3 przez członków Parlamentu Związku (To alter the Constitution to establish the Commonwealth of Australia as a republic with the Queen and Governor-General being replaced by a President appointed by a two-thirds majority of the members of the Commonwealth Parliament.)?

Pytanie 2 edytuj

Czy popiera Pan/Pani dodanie do konstytucji Australii preambuły? (poniżej na karcie do głosowania umieszczony był cały proponowany tekst preambuły).

Wyniki edytuj

Zgodnie z konstytucją Australii, do wprowadzenia zmian w ustawie zasadniczej niezbędne jest uzyskanie „podwójnej większości”. Zmianę musi poprzeć większość ludności Australii liczonej łącznie, ale jednocześnie musi ona uzyskać większość w co najmniej czterech z sześciu stanów. W referendum z 1999 nie udało się uzyskać żadnej z tych większości. Frekwencja wyniosła 95,10%, co wynikało głównie z prawnego obowiązku udziału w głosowaniu dla pełnoletnich obywateli.

Pytanie 1 edytuj

W skali całego kraju głosy na „tak” oddało 45,13% wyborców. Największe poparcie republika uzyskała w Australijskim Terytorium Stołecznym (ACT) (63,27%), a wśród stanów w Wiktorii (49,84%). Najniższe poparcie zanotowano w Queensland, gdzie za zmianami opowiedziało się 37,44% wyborców.

Stan/terytorium Za Przeciw Wynik
Nowa Południowa Walia 46,43% 53,57%   Przeciw
Wiktoria 49,84% 50,16%   Przeciw
Queensland 37,44% 62,56%   Przeciw
Australia Zachodnia 41,48% 58,52%   Przeciw
Australia Południowa 43,57% 56,43%   Przeciw
Tasmania 40,37% 59,63%   Przeciw
Australijskie Terytorium Stołeczne 63,27% 36,73%   Za
Terytorium Północne 48,77% 51,23%   Przeciw
CAŁA AUSTRALIA 45,13% 54,87%   Przeciw

Pytanie 2 edytuj

W skali całego kraju za dodaniem preambuły zagłosowało 39,34% biorących udział w referendum. Ponownie najwięcej zwolenników zmian było w ACT (43,61%), a wśród stanów w Wiktorii (42,46%). Na ostatnim miejscu i tym przypadku uplasował się Queensland z wynikiem 32,81%.

Stan/terytorium Za Przeciw Wynik
Nowa Południowa Walia 46,14% 53,86%   Przeciw
Wiktoria 42,46% 57,54%   Przeciw
Queensland 32,81% 67,19%   Przeciw
Australia Zachodnia 34,73% 65,27   Przeciw
Australia Południowa 38,10% 64,33%   Przeciw
Tasmania 35,67% 64,33%   Przeciw
Australijskie Terytorium Stołeczne 43,61% 56,39%   Przeciw
Terytorium Północne 38,52% 61,48%   Przeciw
CAŁA AUSTRALIA 39,34% 60,66%   Przeciw

Bibliografia edytuj