Region kościelny Lacjum

Region kościelny Lacjum – jeden z szesnastu regionów kościelnych, na które dzieli się Kościół katolicki we Włoszech. Obejmuje swym zasięgiem świecki region Lacjum.

Podział

edytuj

Dane statystyczne

edytuj

Powierzchnia w km²: 18.317
Liczba mieszkańców: 5.986.409
Liczba parafii: 1.464
Liczba księży diecezjalnych: 2.898
Liczba księży zakonnych: 4.119
Liczba diakonów stałych: 309

Konferencja Episkopatu Lacjum

edytuj

Bibliografia

edytuj